7 வருட காதலுக்கு நடுகல் வைத்த காதலி உயிரை விட்ட காதலன்..! உன்னை நினைத்து படம் போல சம்பவம்..!


7 வருட காதலுக்கு நடுகல் வைத்த காதலி உயிரை விட்ட காதலன்..! உன்னை …
source
UC8Z-VjXBtDJTvq6aqkIskPg