வேதனையுடன் இறுதி சடங்கு செய்யும் மீனா, மகள்… இனி கணவர் இல்லை என்ற சோகத்தில் கடைசி தருணம்.!


வேதனையுடன் இறுதி சடங்கு செய்யும் மீனா, மகள்… இனி கணவர் இல்லை என்ற …
source
UC8Z-VjXBtDJTvq6aqkIskPg