மெரினாவை மிரட்டிய புள்ளிங்கோ ..துரத்தித் துரத்தி வெட்டிய சம்பவம்.. அதிகாலையில் நடந்த பயங்கரம்..!


மெரினாவை மிரட்டிய புள்ளிங்கோ ..துரத்தித் துரத்தி வெட்டிய சம்பவம்.
source
UC8Z-VjXBtDJTvq6aqkIskPg