போரின் வெற்றிக்கு அடித்தளமிட்டதா ரஷ்யா? Russia | Ukraine | Ukraine Russia Conflict


உக்ரைன் போரில் தற்போது நடப்பது என்ன? – போரின் வெற்றிக்கு …
source
UC-JFyL0zDFOsPMpuWu39rPA