படிச்சுட்டுதான், இந்த வேலைக்கு வந்துருக்கோம்.மரியாதை இல்லாமல் அடிக்குறாங்க ஸ்விக்கி ஊழியர் கண்ணீர்.!


படிச்சுட்டுதான், இந்த வேலைக்கு வந்துருக்கோம்… கொஞ்சமும் மரியாதை …
source
UC8Z-VjXBtDJTvq6aqkIskPg