நாளை 60% பேருந்துகள் இயக்கப்படும் – தொமுச பொருளாளர் நடராஜன் Bharat Bandh | Transport | Strike


நாளை 60% பேருந்துகள் இயக்கப்படும் – தொமுச பொருளாளர் நடராஜன் #TamilNadu …
source
UC8Z-VjXBtDJTvq6aqkIskPg