நண்பர்களுடன் கடலில் குதித்து மாணவன் நீரில் மூழ்கிய நெஞ்சை பதற வைக்கும் காட்சி..!


நண்பர்களுடன் கடலில் குதித்து மாணவன் நீரில் மூழ்கிய நெஞ்சை பதற …
source
UC8Z-VjXBtDJTvq6aqkIskPg