தலைமுடியை பிடித்து தர தரவென இழுத்து காதலுக்கு கண்ணீர் அஞ்சலி.! காதலன் திருமணத்தில் காதலிக்கு அடி உதை


தலைமுடியை பிடித்து தர தரவென இழுத்து காதலுக்கு கண்ணீர் அஞ்சலி.
source
UC8Z-VjXBtDJTvq6aqkIskPg