கொடூரமாகக் கொல்லப்பட்ட பெண்.. 6 பேரின் மண்டை – முதுகெலும்பு உடைப்பு.. சாலையை மறித்து போராட்டம் !


கொடூரமாகக் கொல்லப்பட்ட பெண் 6 பேரின் மண்டை – முதுகெலும்பு உடைப்பு …
source
UC8Z-VjXBtDJTvq6aqkIskPg