ஓபிஎஸ்.,க்கு இந்த நிலைமை வந்திருக்க கூடாது.. எதுக்காக இப்படி பண்ணாங்க!


ஓபிஎஸ்.,க்கு இந்த நிலைமை வந்திருக்க கூடாது…. எதுக்காக இப்படி …
source
UC8Z-VjXBtDJTvq6aqkIskPg