"ஐயா..விட்டுராதீங்க..!!" ஓபிஎஸ்-யிடம் ஆக்ரோஷமாக பேசிய இளைஞர் | ADMK | OPS


“ஐயா..விட்டுராதீங்க..!!” ஓபிஎஸ்-யிடம் ஆக்ரோஷமாக பேசிய இளைஞர் #ADMK #OPS …
source
UC-JFyL0zDFOsPMpuWu39rPA