ஏற்கனவே நுரையீரல் பாதிப்பு… புறாவின் எச்சம் கலந்த காற்றை தொடர்ந்து,சுவாசித்ததால் ஏற்பட்ட நோய்!


புறாவின் எச்சம் கலந்த காற்றை தொடர்ந்து,சுவாசித்ததால் ஏற்பட்ட …
source
UC8Z-VjXBtDJTvq6aqkIskPg