உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் நகரங்கள் குண்டுவிச்சு..!


உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் நகரங்கள் குண்டுவிச்சு..! #Russia | #Ukraine | #UkraineWar …
source
UC8Z-VjXBtDJTvq6aqkIskPg