இன்னும் எத்தனை நாளுக்கு போரில் தாக்குப் பிடிக்கும் உக்ரைன்? | Russia | Ukraine | War 2022


இன்னும் எத்தனை நாளுக்கு போரில் தாக்குப் பிடிக்கும் உக்ரைன்? | Russia …
source
UC8Z-VjXBtDJTvq6aqkIskPg